بندرگز ، شهری تشنه مدیر جهادی یادداشتی از مجتبی لشکربلوکی:

بندرگز ، شهری تشنه مدیر جهادی

به گزارش مرصاد گلستان، چند صباحی است که اخباری ناخوشایند از این شهر پُرقِدمت استان مان می شنویم ؛ دستگیری شهردار ، دستگیری چند کارمند شهرداری ، دستگیری عضو شورای شهر ، دستگیری کارمند اختلاسگر بانک !   وقتی این اخبار...