به گزارش مرصاد گلستان به نقل از عدالتخواهان گلستان، در پی کشف زمین خواری گسترده و میلیاردی در مناطق با ارزش گرگان(ناهار خوران) نباید از قبال سایر حواشی این پدیده های سودجویانه و منفعت گرایانه غفلت نمود.
حواشی و نکاتی که نباید از چشم تیزبین قانون غافل بماند،در همین رابطه و در بررسی ابعاد جالب توجه ماجرا فرآیند واگذاری این اراضی با ارزش و میلیاردی به شرکت تعاونی شمس وابسته به کارکنان اداره کل بازرسی استان حاوی نکاتی جالب و قابل تامل می باشد.
در فرآیند این واگذاری، در منطقه ی با ارزش و میلیاردی عدالت ۹۲ گرگان معادل ۱۰۶۳/۷ متر مربع در سال ۱۳۸۵ به شرکت تعاونی شمس زمین تخصیص داده می شود!
جالب اینکه طی فعل و انفعالاتی جالب توجه و با تجاوز آشکار و پرواضح به حریم رودخانه ی زیارت و تصرف غیر مجاز حریم رودخانه ی مذکور کمیسیون ماده ی ۵ استانداری میزان کمی این زمین را به متراژ ۲۲۵۳/۴۷ متر مربع افزایش می دهند!؟
از طرفی دیگر طی یک اقدام خارق العاده و تقریبا بی سابقه در آن مقطع زمانی،تراکم ۳۹۶/۵درصد!!!؟ در یازده طبقه!!!؟ به زمین مذکور اعطا می شود که موجبات حیرت اهالی منطقه ی مسکونی مذکور را ایجاد کرده و این سوال را به ذهن می رساند که چگونه و بر مبنای کدام ظابطه اینچنین امتیازاتی به ذینفعان زمین مذکور تعلق می گیرد!؟تاکید می گردد در سیستم یکپارچه سازی تمدید پروانه در سال ۹۰، ۱۰۶۳/۷ متر مربع متراژ برای زمین مورد نظر ثبت شده است!حالا و با توجه به اینکه این متراژ قانونی با جهش هنگفت کمی به ۲۲۵۳/۴۷ متر مربع رسیده و تراکم قابل تامل ۳۹۶/۵ درصد در یازده طبقه به این قطعه زمین تخصیص داده شده باید دید افزایش متراژ نامتعارف و بحث برانگیز این زمین بر اساس کدام ضابطه ی قانونی صورت گرفته است؟!و از طرفی اعطاء تراکم ۳۹۶/۵درصدی در یازده طبقه از چه منطق قانونی تبعیت و پیروی کرده است و آیا این موضوعات و تسهیلات ویژه برای سایر مردم عادی نیز شدنی و ممکن بوده و می باشد؟!آیا افزایش متراژ زمین به میزان ۲۲۵۳/۴۷ متر مربع به تصرف حریم رودخانه ی زیارت در اقدامی خارج از قانون و منطق ارتباط پیدا می کند؟!چه کسانی در قبال تصرف غیرمجاز حریم و بستر رودخانه مسئول بوده و لازم است در مقابل قانون در قبال این جنس تصرفات پاسخگو باشند؟!به اعتقاد این پایگاه این قبیل تصرفات اراضی میلیاردی و با ارزش بیت المال از مصادیق بارز زمین خواری بشمار رفته و جا دارد با قاطعیت در قبال این مسائل برخورد قانونی بعمل آید.
در پایان با توجه به ابعاد قابل تامل این حواشی و از طرفی تاکیدات و اوامر حضرت آیت الله رئیسی در قبال این قبیل حواشی و پرونده ها توسط قوه ی قضائیه،انتظار می رود دادستان محترم مرکز استان گلستان در قبال این موضوع به جد ورود کرده و خاطیان از شرع و قانون را بدون تعارف و بدون کمترین ملاحظه مورد تعقیب و مجازات قرار داده و ابعاد جدیدی از تخلفات و جرائم در حوزه ی تصرف اراضی با ارزش بیت المال در منطقه ی ناهار خوران گرگان و خاصه عدالت ۹۲ را مورد پیگیری انقلابی و فسادستیزانه قرار دهند.امید است بازپس گیری اموال بیت المال و تضییع حقوق عامه طبق فرمایشات و اوامر عالی ریاست معزز دستگاه قضا مبتنی بر سند تحول قضایی مورد عنایت و توجه دادستان محترم گرگان واقع شود./ درج جوابیه محفوظ میباشد.

رهبر معظم انقلاب:

در باب فساد اقتصادی خوب است همه از اطرافیان و منسوبان خویشاوندی و شخصیتی خود شروع کنند. فساد را فقط در اشخاص دور دست نبینند، بلکه در نزدیکان خود و اشخاص ظاهراً مورد اعتماد خود هم آن را حس و با آن مبارزه کنند

رهبر معظم انقلاب:

چسبیدن به دنیا و دویدن دنبال دنیا، برای یک مسئول در جمهوری اسلامی، نقص است و به همان معنایی که عرض شد، یک نقطه منفی است. عکسِ این باید باشد. حکومت کردن و سمَت و منصب در جمهوری اسلامی، نباید به شکل یک غنیمت نگاه شود

رهبر معظم انقلاب:

مبارزه رزه با فساد دشمن تراش است، هرکس بخواهد بافساد مبارزه کند یک صف طولانی جلویش به وجود می آید.
این دشمنان چه کسانی هستند؟
فاسد ها ولشکرهایشان،
چون فاسد های دانه درشت، لشکرهایی هم دارند، این ها در مقابل می ایستند و انواع کارشکنی می کنند،
کارشکنی هم، همه اش این نیست که کسی چاقو بکشد وبه کسی حمله کند،
امروز از چاقو کشیدن خطرناک تر هم هست؛
تهمت می زنند، شایعه درست می کنند، کار فرهنگی می کنند و به کسانی که از این حرف ها بزنند و بخواهند این اقدامات را بکنند، برچسب های نادرست و ناحق می زنند،
باید با این ها مقابله کرد وصریح و صادق وارد میدان شد”رهبر معظم انقلاب”

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :