انتصاب مهندس لطفی بعنوان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان را خدمت این مدیر باسابقه ی حوزه ی منابع طبیعی و آبخیزداری و پرسنل شریف اداره کل منابع طبیعی تبریک عرض نموده و اعلام می داریم امروز مدیریت اداره کل منابع طبیعی می تواند آزمونی مهم،تعیین کننده و البته زودگذر برای این مدیر بومی استان گلستان باشد.
این پایگاه معتقد است جریانات انقلابی استان باید به این مدیر باسابقه ی گلستانی فرصت دهند و عملکرد وی را در قبال موضوعات مهم منابع طبیعی استان گلستان رصد نمایند.
به اعتقاد این پایگاه خبری می توان از تجربه و سوابق ارزنده ی لطفی جهت رفع نابسامانی های حاکم در منابع طبیعی گلستان بهره برد و استان گلستان را بلحاظ وضعیت منابع طبیعی و آبخیزداری ارتقاء داد.
آنچه از هر چیزی برای موفقیت مهندس لطفی ضروری تر می باشد،این است که این مدیر مجرب گلستانی نباید اسیر بازی های سیاسی_جریانی و اصطلاحا پوست موز های هدفدار و برنامه ریزی شده گردد و در این مسیر و دوران گذار کوتاه مدت لازم است با جریانات و اشخاص و نهاد های انقلابی تعاملی سازنده بعمل آورد.

 

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :